top of page

ORGANIZACJE

Mindfulness w miejscu pracy

W miejscu pracy spędzamy większość naszego życia. Niestety zbyt często łączy się to z doświadczaniem dużego stresu. Stres z pracy przenoszony jest do życia prywatnego i na odwrót. Błędne koło stresu zamyka się, powodując coraz mniejszą odporność na radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, wywołując lęk, drażliwość, reaktywność na wszelkiego rodzaju wyzwania, nawet te najmniejsze.  Z kolei sukces wielu organizacji zależy w dużej mierze od takich jakości jak współpraca, kreatywność, elastyczność myślenia, czy efektywne podejmowanie decyzji, które w sytuacji doświadczania stresu zostają "upośledzone". 

Dlatego właśnie coraz więcej firm zauważa, że zasoby poznawcze

i emocjonalne pracowników silnie łączące się z ich zdrowiem i odpornością psychiczną, finalnie mają realny wpływ na wyniki całej organizacji. 

PO CO?

Mindfulness pomaga zadbać o dobrostan psychiczny pracowników, wzmacniając ich umiejętność:

- radzenia sobie ze stresem;

- koncentracji;

- regulacji emocjonalnej;

- rozumienia pracy własnego umysłu, który może być źródłem zarówno dobrego samopoczucia, kreatywności, chęci życia, jak i lęku, niepokoju, czy smutku. Mindfulness ułatwia dostęp do tych pierwszych, pomagając lepiej radzić sobie z tymi drugimi.

JAK?

Trening mindfulness uczy:

- zamieniać automatyczne reakcje na bardziej świadome odpowiedzi w sytuacjach stresowych;

- zarządzać uwagą i dzięki temu wzmacniać siłę koncentracji;

- opanowywać nieprzyjemne emocje;

- przyjmować rolę obserwatora wobec własnych myśli i emocji, co pozwala na zwiększanie dystansu i odczuwanie większego wewnętrznego spokoju.

Więcej o treningu mindfulness przeczytasz tutaj.

Możliwości 

1. Wykład wprowadzający do mindfulness to możliwość zapoznania się w skrótowej formule z koncepcją uważności i zasadami działania treningu.

2. Warsztat wprowadzający do koncepcji i praktyki mindfulness to zaproszenie do kilkugodzinnego zgłębiania praktyki uważności i jej zastosowania w realiach miejsca pracy.

3. Pogłębiony warsztat to propozycja dwudniowego spotkania z mindfulness ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

4. Trening uważności to rozbudowana formuła 8 dwugodzinnych spotkań, podczas których realizowany jest program oparty na Mindfulness Based Stress Reduction.

bottom of page