DZIECI I MŁODZIEŻ

MINDFULNESS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Co to jest mindfulness i chwila obecna?

Żeby lepiej radzić sobie ze stresem

Praktyka uważności dla dzieci i młodzieży to rodzaj wewnętrznej gimnastyki. Podobnie jak w czasie lekcji WF-u rozwijana jest sprawność ciała, tak w czasie praktyki uważności rozwijana jest sprawność zarządzania swoimi wewnętrznymi stanami. Dla młodych ludzi to niezwykle przydatna kompetencja, która owocuje wyższą psychiczną odpornością i poczuciem wewnętrznej stabilności.

Praktyka mindfulness, po pierwsze dostarcza narzędzi dla lepszego rozumienia świata myśli, stanów emocjonalnych  i podejmowanych działań. Po drugie, buduje przekonanie, że możemy wpływać na swoje samopoczucie i redukcję stresu. To kluczowa kompetencja przydatna w ciągu całego życia. 

Badania nad wpływem praktyki mindfulness na dzieci i młodzież dynamicznie się rozwijają. Do tej pory wykazano, że regularna praktyka poprawia zdrowie psychiczne, poczucie dobrostanu psychicznego, nastrój, samoocenę, regulację emocjonalną,            a nawet wpływa na poprawę wyników w nauce (K. Weare 2013).

TRENING

Mięśniem, który trenujemy za pomocą technik mindfulness jest „mięsień" uwagi. Trening ten polega na nauce kierowania uwagi w sposób celowy i nieosądzający na chwilę bieżącą. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że chodzi tu o umiejętność rozpoznawania tego co się dzieje we mnie i na zewnątrz mnie, kiedy ma to akurat miejsce. Trening uwagi jest początkiem i wsparciem dla lepszej samoregulacji emocjonalnej.

KONCENTRACJA

​W szkole od zawsze mówiono nam, żeby się skupić. Nikt nam jednak nie mówił w jaki sposób to zrobić. Współcześnie, gdy technologia coraz intensywniej konkuruje o uwagę i staje się niemal stale obecnym "rozpraszaczem", stan koncentracji bywa szczególnie trudny do osiągnięcia.

Praktyka uważności jest odpowiedzią na pytanie "jak się skupić?". Ucząc się obserwować pracę umysłu, młodzi ludzie poznają w swoim doświadczeniu czym jest stan rozproszenia i co można z nim zrobić. Alternatywą dla bycia zaangażowanym w wewnętrzny monolog na temat przeszłości i przyszłości jest nawiązanie kontaktu z tym co wydarza się tu i teraz. 

SAMOREGULACJA

Stres, lęk, złość, smutek, niepewność siebie, frustracja, niepokój - kto spośród nas nie zna tych stanów? Doskonale znają je także najmłodsi i niewątpliwie potrzebują przewodnictwa w rozpoznawaniu, nazywaniu i badaniu swoich stanów emocjonalnych. Po to, by lepiej je zrozumieć i w konsekwencji lepiej sobie z nimi radzić. 

Cykl spotkań pozalekcyjnych "Uważne dzieciaki"

Współcześnie coraz więcej dzieci i młodzieży doświadcza stresu i ma trudności z radzeniem sobie z nim. Zbyt duża ilość bodźców, presja na osiąganie, zewnętrzne wymagania, lęk przed przyszłością, trudności w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, rozbudowany wewnętrzny krytyk - to niektóre trudności, które dziecko napotyka w swoim codziennym życiu.

Mindfulness nie jest lekarstwem na wszystko. Jest natomiast szansą ma lepsze samopoznanie własnego umysłu i serca po to, by być dla siebie samej/samego sojusznikiem i przyjacielem.

Możemy zadbać o większą psychiczną odporność młodych ludzi zapoznając ich z wewnętrznym światem oraz dając „do ręki” zestaw narzędzi do samodzielnego użycia.

Pobierz szczegółowy PROGRAM

Program dla klas szkolnych ".b"

(Zatrzymaj się i bądź)

 • Powstał w 2007 r. w Wielkiej Brytanii.

 • Jest dedykowany młodzieży w wieku 11-18 lat i przeznaczony jest do realizacji w szkołach i instytucjach edukacyjnych.

 • Składa się z 10 spotkań. Każde trwa ok. 45 min.

 • Ten angażujący kurs mindfulness został przystosowany do potrzeb młodych ludzi. Wywodzi się z programów redukcji stresu dla dorosłych opartych na praktyce uważności. 

 • Program został pozytywnie oceniony przez wiodące brytyjskie Uniwersytety w Cambridge i w Oksfordzie. 

 • Upoważnieni do prowadzenia programu ".b" są tylko nauczyciele regularnie praktykujący uważność po formalnym przygotowaniu.

Program dla klas szkolnych Mindful Schools (Uważna szkoła)

 • Powstał w 2007 r. w Wielkiej Brytanii.

 • Jest dedykowany młodzieży w wieku 11-18 lat i przeznaczony jest do realizacji w szkołach i instytucjach edukacyjnych.

 • Składa się z 10 spotkań. Każde trwa ok. 45 min.

 • Ten angażujący kurs mindfulness został przystosowany do potrzeb młodych ludzi. Wywodzi się z programów redukcji stresu dla dorosłych opartych na praktyce uważności. 

 • Program został pozytywnie oceniony przez wiodące brytyjskie Uniwersytety w Cambridge i w Oksfordzie. 

 • Upoważnieni do prowadzenia programu ".b" są tylko nauczyciele regularnie praktykujący uważność po formalnym przygotowaniu.