top of page

DZIECI I MŁODZIEŻ

MINDFULNESS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Co to jest mindfulness i chwila obecna?

Żeby lepiej radzić sobie ze stresem

Praktyka uważności dla dzieci i młodzieży to rodzaj wewnętrznej gimnastyki. Podobnie jak w czasie lekcji WF-u rozwijana jest sprawność ciała, tak w czasie praktyki uważności rozwijana jest sprawność zarządzania swoimi wewnętrznymi stanami. Dla młodych ludzi to niezwykle przydatna kompetencja, która owocuje wyższą psychiczną odpornością i poczuciem wewnętrznej stabilności.

Praktyka mindfulness, po pierwsze dostarcza narzędzi dla lepszego rozumienia świata myśli, stanów emocjonalnych  i podejmowanych działań. Po drugie, buduje przekonanie, że możemy wpływać na swoje samopoczucie i redukcję stresu. To kluczowa kompetencja przydatna w ciągu całego życia. 

Badania nad wpływem praktyki mindfulness na dzieci i młodzież dynamicznie się rozwijają. Do tej pory wykazano, że regularna praktyka poprawia zdrowie psychiczne, poczucie dobrostanu psychicznego, nastrój, samoocenę, regulację emocjonalną,            a nawet wpływa na poprawę wyników w nauce (K. Weare 2013).

TRENING

KONCENTRACJA

SAMOREGULACJA

Mięśniem, który trenujemy za pomocą technik mindfulness jest „mięsień" uwagi. Trening ten polega na nauce kierowania uwagi w sposób celowy i nieosądzający na chwilę bieżącą. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że chodzi tu o umiejętność rozpoznawania tego co się dzieje we mnie i na zewnątrz mnie, kiedy ma to akurat miejsce. Trening uwagi jest początkiem i wsparciem dla lepszej samoregulacji emocjonalnej.

​W szkole od zawsze mówiono nam, żeby się skupić. Nikt nam jednak nie mówił w jaki sposób to zrobić. Współcześnie, gdy technologia coraz intensywniej konkuruje o uwagę i staje się niemal stale obecnym "rozpraszaczem", stan koncentracji bywa szczególnie trudny do osiągnięcia.

Praktyka uważności jest odpowiedzią na pytanie "jak się skupić?". Ucząc się obserwować pracę umysłu, młodzi ludzie poznają w swoim doświadczeniu czym jest stan rozproszenia i co można z nim zrobić. Alternatywą dla bycia zaangażowanym w wewnętrzny monolog na temat przeszłości i przyszłości jest nawiązanie kontaktu z tym co wydarza się tu i teraz. 

Stres, lęk, złość, smutek, niepewność siebie, frustracja, niepokój - kto spośród nas nie zna tych stanów? Doskonale znają je także najmłodsi i niewątpliwie potrzebują przewodnictwa w rozpoznawaniu, nazywaniu i badaniu swoich stanów emocjonalnych. Po to, by lepiej je zrozumieć i w konsekwencji lepiej sobie z nimi radzić. 

Program dla klas szkolnych ".b"

(Zatrzymaj się i bądź)

 • Powstał w 2007 r. w Wielkiej Brytanii.

 • Jest dedykowany młodzieży w wieku 11-18 lat i przeznaczony jest do realizacji w szkołach i instytucjach edukacyjnych.

 • Składa się z 10 spotkań. Każde trwa 45 min.

 • Ten angażujący kurs mindfulness został przystosowany do potrzeb młodych ludzi. Wywodzi się z programów redukcji stresu dla dorosłych opartych na praktyce uważności. 

 • Program został pozytywnie oceniony przez wiodące brytyjskie Uniwersytety w Cambridge i w Oksfordzie. 

 • Upoważnieni do prowadzenia programu ".b" są tylko nauczyciele regularnie praktykujący uważność po formalnym przygotowaniu.

Program dla klas szkolnych Mindful Schools (Uważna szkoła)

 • Powstał w 2007 r. w USA.

 • Jest dedykowany dzieciom w wieku 6 - 10 lat i przeznaczony jest do realizacji w szkołach i instytucjach edukacyjnych.

 • Opiera się na założeniu, że najistotniejsze jest częste powtarzanie krótkich momentów uważności, dzięki którym możliwe jest budowanie nowego nawyku i wyćwiczenie „mięśnia uważności”. Stąd pomysł, by spotykać się na krócej (20 min.), ale dwa razy w tygodniu.

 • To w sumie 16 spotkań dwa razy w tygodniu przez okres dwóch miesięcy.

 • To angażujący i bardzo praktyczny program, którego mocną stroną są krótkie ćwiczenia, trafne metafory i angażujące wyzwania pomiędzy spotkaniami, pozwalają dzieciom na stopniowe pogłębianie swoich zasobów związanych z uważnością.

 • Powstał w wyniku wieloletniej pracy nauczycieli będących jednocześnie praktykami uważności, którzy doskonale znają specyfikę pracy z dziećmi.

bottom of page