casey-horner-487085-unsplash_edited.jpg

Każdego z nas w różnych momentach życia

może dotknąć cierpienie z powodu kryzysu emocjonalnego, trudności w relacjach, stanów depresyjnych, objawów nerwicowych, objawów psychosomatycznych, wypalenia zawodowego, przewlekłego stresu, wewnętrznego konfliktu.

toa-heftiba-_UIVmIBB3JU-unsplash.jpg

Proces psychoterapii to spotkanie

zarówno ze sobą, jak i z drugą osobą. Obecność terapeutki/terapeuty umożliwia budowanie większej samoświadomości klientki/klienta i nawiązywanie lepszego kontaktu ze światem zewnętrznym, po to, by zwiększyć poziom odczuwanego szczęścia w codziennym życiu. Sprzyja temu atmosfera otwartości, zaufania i akceptacji. Zmiana następuje nie tylko poprzez rozmowę, ale również w trakcie rzeczywistego doświadczania własnych emocji, jak również ćwiczenia nowych zachowań.

mahkeo-381006-unsplash.jpg

Psychoterapia może być wsparciem m.in. w:

- objawach lękowych, nerwicach

- stanach depresyjnych, zaburzeniach nastroju

- problemach emocjonalnych

- przeżywanych wewnętrznych konfliktach

- dolegliwościach psychosomatycznych

- doświadczanym stresie

sandra-seitamaa-a7e71c0jSgQ-unsplash.jpg

Celem psychoterapii

jest ulga w cierpieniu, rozpoczęcie procesu pożądanej przez klienta/klientkę zmiany oraz uruchomienie potencjału do pełnego i szczęśliwego życia.

adrian-233456-unsplash_edited.jpg

Psychoterapia Gestalt

jest psychoterapeutycznym podejściem zakorzenionym w psychologii humanistyczno-egzystencjalnej. Stoi na stanowisku, że każdy z nas ma odpowiednie wyposażenie potrzebne do samoregulacji organizmu. Tak Fritz Perls – twórca psychoterapii Gestalt – nazwał proces samorealizacji i decydowania o sobie.

Świadomość, spontaniczny kontakt z innymi i zaspokajanie swoich potrzeb w dialogu ze światem są podstawą zdrowia psychicznego człowieka. Wymienione tu elementy stają się przedmiotem zainteresowania w procesie psychoterapii.

lesley-davidson-513004-unsplash.jpg

Ważne informacje

- spotkania odbywają się raz w tygodniu 

- sesja trwa 50 min.

- koszt jednej sesji to 110 PLN

- pierwsze 2-3 spotkania mają charakter konsultacyjny, a ich celem jest sformułowanie obszaru do pracy. Dopiero wtedy podejmujemy decyzję o kontynuowaniu procesu terapeutycznego.

Umów się na spotkanie konsultacyjne

© 2020 Pracownia Redukcji Stresu Marta Znaniecka